Biennial Elections to the Telangana State Legislative Council by MLAs, 2021

  • Press Note

  • AFFIDAVITS

  • Sri Banda Prakash

  • Sri Bhojraj Koyalkar

  • Sri Gutha Sukender Reddy

  • Sri Jajula Bhaskar

  • Sri Kadiyam Srihari

  • Sri Padi Kowshik Reddy

  • Sri Parupati Venkatrama Reddy

  • Sri Thakkellapalli Ravindar Rao